Węgiel z polskich kopalń

Węgiel jest paliwem kopalnym, mającym zastosowania w wielu branżach przemysłowych. W Polsce jego znaczenie można uznać za strategiczne. Stanowi bardzo istotny element naszej gospodarki. Jeśli chodzi o tradycje związane z wydobyciem węgla, to źródła mówią tutaj o starożytnych Chinach, natomiast największy rozkwit wydobycia związany jest z wielką rewolucją przemysłową z XVIII wieku, która rozpoczęła się w Anglii. Węgiel ma swoje zasługi w rozwoju różnych gałęzi przemysłowych.

Polski węgiel też ma swoje wielowiekowe tradycje. Początki wydobycia datowane są na połowę XVII wieku. Złoża węgla w Polsce są dość liczne, znajdują się nie tylko na Górnym Śląsku, z którym najbardziej się kojarzą, ale również na Dolnym Śląsku, na Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Dzięki rozległym złożom Polska jest największym producentem węgla kamiennego na terenie całej Unii Europejskiej. Jest to też nasz podstawowy surowiec energetyczny. Węgiel z polskich kopalń wykorzystujemy przede wszystkim w elektrowniach, ale także w przemyśle do napędzania różnego rodzaju maszyn, do produkcji wielu towarów. Używa się go także jako opału do ogrzewania budynków.

Polski węgiel cieszy się dobrą opinią na rynku, dzięki swoim doskonałym parametrom grzewczym ? wysokiej kaloryczności i wydajności spalania, a także zwartej bryle. Co istotne, rzeczywiste parametry węgla w pełni odzwierciedlają te deklarowane, a węgiel z polskich kopalń jest ceniony za wysoką i stabilną jakość.
Węgiel z polskich kopalń dostępny jest w różnych gatunkach i rodzajach, takich jak miał, ekogroszek, koks, kostka, orzech. Tak duża rozpiętość ułatwia odbiorcom znalezienie tego najodpowiedniejszego produktu dla siebie. Polski węgiel można nabyć w wielu źródłach, warto przy tym kierować się marką dostawcy, źródłami pochodzenia węgla, dokumentacją techniczną, a także opiniami w internecie. Nie zawsze najniższa cena oznacza najlepszą ofertę.

Dziś los wielu kopalń stoi pod znakiem zapytania z uwagi na nieopłacalność wydobycia, jednak złoża polskiego węgla są dalekie od wyczerpania. Abyśmy mogli nadal czerpać z naszych zasobów potrzebna jest zmiana sposobu myślenia o branży.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.