Posts Tagged ‘węgiel z Polski’

Węgiel z polskich kopalń

Węgiel jest paliwem kopalnym, mającym zastosowania w wielu branżach przemysłowych. W Polsce jego znaczenie można uznać za strategiczne. Stanowi bardzo istotny element naszej gospodarki. Jeśli chodzi o tradycje związane z wydobyciem węgla, to źródła mówią tutaj o starożytnych Chinach, natomiast największy rozkwit wydobycia związany jest z wielką rewolucją przemysłową z XVIII wieku, która rozpoczęła się […]