Archive for marzec, 2016

Biuro rachunkowe

Każda firma powinna wynająć profesjonalne biuro rachunkowe, które uporządkuje wszystkie sprawy związane z księgowością. W Polsce firmy i przedsiębiorstwa, różnego rodzaje spółki, fundacje i inne podmioty są zobowiązane do prowadzenia na bieżąco księgowości. W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzony jest dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, a także wykaz obejmujący aktywa i pasywa, jak również zestawienie, […]

Usługi świadczone przez biura rachunkowe

Biura rachunkowe oferują szereg wyspecjalizowanych usług, z których korzystają różne podmioty gospodarcze. Są to nie tylko duże spółki prawa handlowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, cywilne i komandytowe, ale również małe jednoosobowe działalności, ale także klienci indywidualni, którzy na przykład chcą zlecić przygotowanie deklaracji podatkowych PIT.