Praca nauczyciela – podnoszenie kwalifikacji

Edukacja w Polsce nie jest w najlepszej kondycji. Szkoły nie radzą sobie z uczniami, brakuje specjalistycznego podejścia do problemów dzieci i młodzieży. Większość osób zajmujących się nauczaniem nie ma pojęcia, jak rozmawiać z dojrzewającymi, młodymi i zbuntowanymi ludźmi, dla których nauka nie przedstawia żadnej wartości. Nauczycielom brakuje też motywacji do prowadzenia ciekawych zajęć z wykładanego przez nich przedmiotu. Nie ma w nich pasji, którą mogliby przekazać uczniom.

Sytuacja w szkolnictwie jest powszechnie znana i sprzyja powstawaniu coraz to nowych patologii. Uczniowie nie szanują nauczycieli, a nauczyciele wcale nie starają się tego szacunku pozyskać. Zwłaszcza w szkołach gimnazjalnych problem stał się na tyle duży, że niezbędne stały się dodatkowe szkolenia dla nauczycieli z zakresu pedagogiki. Pomagają one we wzajemnym zrozumieniu i dotarciu do mniej zaangażowanych uczniów. Niestety jednak nie są one skuteczne w przypadku nauczycieli, dla których praca w szkole jest jedynie sposobem zarabiania pieniędzy.

Osoby, które wybrały świadomie pracę z młodzieżą, z chęcią korzystają z rozmaitych możliwości podnoszenia kwalifikacji. Szkolenia dla nauczycieli są dla nich szansą na doskonalenie warsztatu. Dobrzy pedagodzy cieszą się nie tylko postępami w nauce najlepszych uczniów, wygranymi na olimpiadach przedmiotowych i sukcesami w rozmaitych konkursach. Dla nich liczy się każdy podopieczny, także uczniowie słabsi, znerwicowani i posiadający kłopoty z koncentracją. Tego typu nauczyciele pozostają w pamięci młodych ludzi na wiele lat, dając im szansę prawidłowego rozwoju i przygotowując ich do późniejszych etapów życia w społeczeństwie.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.