Posts Tagged ‘szkolnictwo’

Praca nauczyciela – podnoszenie kwalifikacji

Edukacja w Polsce nie jest w najlepszej kondycji. Szkoły nie radzą sobie z uczniami, brakuje specjalistycznego podejścia do problemów dzieci i młodzieży. Większość osób zajmujących się nauczaniem nie ma pojęcia, jak rozmawiać z dojrzewającymi, młodymi i zbuntowanymi ludźmi, dla których nauka nie przedstawia żadnej wartości. Nauczycielom brakuje też motywacji do prowadzenia ciekawych zajęć z wykładanego […]