ISO TS/16949

Wprowadzenie specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 ujednoliciło normy jakościowe, stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Do tego czasu obowiązywały standardy amerykańskie, niemieckie, francuskie i włoskie. Oczywiście każdy z tych systemów zapewniał przestrzeganie odpowiednich wymogów, jednak postępująca globalizacja w obrębie branży motoryzacyjnej wymusiła stworzenie narzędzia bardziej uniwersalnego. Dzięki temu wprowadzono rozwiązanie, które zapobiega konieczności wielokrotnego certyfikowania elementów, części, podzespołów i gotowych wyrobów branży motoryzacyjnej.

Wiele osób zastanawia się, jakie są relacje pomiędzy normą ISO 9001:2008, a specyfikacją techniczną ISO/TS 16949. Pierwsza z przytoczonych norm zawiera wymagania jakościowe, które muszą spełniać produkty certyfikowanych produktów. Druga z nich jest branżową, motoryzacyjną specyfikacją techniczną, która opiera się na wymaganiach i strukturze normy jakościowej. ISO/TS 16949 precyzyjnie określa wymagania wobec poszczególnych producentów, działających na rynku motoryzacyjnym, z zakresu projektowania, produkcji, instalacji i serwisowania.

Zdobycie certyfikatu potwierdzającego wprowadzenie ISO/TS 16949 przez konkretne przedsiębiorstwo przyczynia się do zwiększenia jego konkurencyjności na rynku poprzez większą wiarygodność. Wielu certyfikowanych uczestników rynku podkreśla znaczne zmniejszenie kosztów, wzrost produktywności i efektywności oraz poprawę współpracy z dostawcami i odbiorcami. Wymogi rynkowe i polityka organizacji zrzeszających przedsiębiorców motoryzacyjnych sprawiają, że posiadanie certyfikatu staje się niezbędnym warunkiem, umożliwiającym dostęp do rynku i możliwość dostarczania wyrobów dla branży motoryzacyjnej.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.