Posts Tagged ‘ISO 22000’

ISO TS/16949

Wprowadzenie specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 ujednoliciło normy jakościowe, stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Do tego czasu obowiązywały standardy amerykańskie, niemieckie, francuskie i włoskie. Oczywiście każdy z tych systemów zapewniał przestrzeganie odpowiednich wymogów, jednak postępująca globalizacja w obrębie branży motoryzacyjnej wymusiła stworzenie narzędzia bardziej uniwersalnego. Dzięki temu wprowadzono rozwiązanie, które zapobiega konieczności wielokrotnego certyfikowania elementów, części, podzespołów […]