Nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekami.

Ukształtowanie terenu ma zasadnicze znaczenie dla instalacji ściekowych. Grawitacyjne systemy kanalizacyjne wykorzystują naturalne spadki do przemieszczania się nieczystości. Takie rozwiązanie może być stosowane na relatywnie niewielkich odległościach. W przypadku konieczności podniesienia ścieków na wyższy poziom lub transportowania ich na znaczne odległości, konieczne są przepompownie ścieków. Dzięki ich stosowaniu przestaje mieć znaczenie odległość posesji od kolektora oraz różnice poziomów na całej długości instalacji grawitacyjno ciśnieniowej lub ciśnieniowej.

Przepompownie ścieków są również wykorzystywane do transportowania wód drenażowych i opadowych. Umożliwiają kanalizowanie terenów położonych poniżej kolektorów lub oczyszczalni ścieków. Są wykorzystywane w indywidualnych gospodarstwach domowych, w gospodarstwach rolnych oraz w zakładach przemysłowych. Przepompownie ścieków o bardzo dużej wydajności mogą obsługiwać małe osiedla oraz wspomagać miejskie i gminne systemy kanalizacyjne.

Małe przepompownie ścieków są wykorzystywane niekiedy nawet w gospodarstwach wykorzystujących zbiorniki na nieczystości płynne. Różnice w poziomach, czy konieczność płytkiej instalacji zbiornika ze względu na wysoki poziom wód gruntowych mogą być przyczyną wykorzystania tych urządzeń do podnoszenia nieczystości. Przepompownie umożliwiają budowanie funkcjonalnych systemów kanalizacyjnych. Dzięki nowoczesnym technologiom i stosowaniu coraz bardziej nowoczesnych materiałów gwarantują użytkownikom stałą, bezobsługową pracę.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.