Posts Tagged ‘oczyszczanie ścieków’

Nowoczesne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekami.

Ukształtowanie terenu ma zasadnicze znaczenie dla instalacji ściekowych. Grawitacyjne systemy kanalizacyjne wykorzystują naturalne spadki do przemieszczania się nieczystości. Takie rozwiązanie może być stosowane na relatywnie niewielkich odległościach. W przypadku konieczności podniesienia ścieków na wyższy poziom lub transportowania ich na znaczne odległości, konieczne są przepompownie ścieków. Dzięki ich stosowaniu przestaje mieć znaczenie odległość posesji od kolektora […]