Geologia i geotechnika

Geotechnika jest interdyscyplinarną nauką, wykorzystującą zdobycze geologii, która ma zastosowanie w projektowaniu elementów budowlanych (fundamentów, murów oporowych) na styku  gruntem.

Przedsiębiorstwo geologiczne to firma zajmująca się prowadzeniem specjalistycznych badań geologicznych, świadczeniem usług geotechnicznych, oraz prac geologiczno – inżynierskich. Wszystkie te prace są ze sobą ściśle związane i dotyczą rozpoznania podłoża gruntowego pod różnego rodzaju inwestycje. Mogą to być inwestycje drogowe – budowa dróg i autostrad, przemysłowe ? fabryki, elektrownie, oczyszczalnie ścieków, usługowe – parkingi, obiekty handlowe, mieszkaniowe ? budowa osiedli, domów jednorodzinnych, inwestycje sportowe – stadiony, boiska, hale sportowe i wiele innych.

Badania geologiczne są koniecznością w przypadku budowy tych wszystkich obiektów. Niespełnienie wyśrubowanych norm i pominięcie badań w celu oszczędności kompletnie mija się z celem, bo budowanie bez znajomości warunków geologicznych podłoża jest bardzo niebezpieczne. Taki budynek może być zagrożony zawaleniem, a straty mogą być wielomilionowe.

Specjalnością przedsiębiorstw geologicznych jest wykonywanie badań, opracowywanie dokumentacji, wydawanie opinii dotyczących bezpieczeństwa budowy w niektórych miejscach, nadzór geotechniczny, oraz specjalistyczne doradztwo. Zajmują się one także poszukiwaniem złóż surowców mineralnych.

Usługi geotechniczne mają szeroki zakres. Wszystko zaczyna się na miejscu budowy, gdzie przeprowadzane są odwierty, wpuszczana jest sonda, pobierane są próbki gruntu do analizy. Szczegółowe badania gruntu mogą być przeprowadzane tylko w profesjonalnym laboratorium, gdzie określane są dokładne parametry podłoża.

Przedsiębiorstwa geologiczne oferujące prace geologiczno – inżynierskie mają przeznaczony do tego sprzęt ? wiertnice, sondy, sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem.

W trakcie geotechnicznych badań laboratoryjnych gruntu określa się parametry takie jak: gęstość właściwa i objętościowa, granice konsystencji, wilgotność optymalna, wytrzymałość na ścinanie, wskaźnik pęcznienie i wiele innych. Natomiast badania geochemiczne wód i gruntów obejmują badania fizykochemiczne, bakteriologiczne, oznaczenie metali itp.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.