Posts Tagged ‘geologia’

Geologia i geotechnika

Geotechnika jest interdyscyplinarną nauką, wykorzystującą zdobycze geologii, która ma zastosowanie w projektowaniu elementów budowlanych (fundamentów, murów oporowych) na styku  gruntem. Przedsiębiorstwo geologiczne to firma zajmująca się prowadzeniem specjalistycznych badań geologicznych, świadczeniem usług geotechnicznych, oraz prac geologiczno – inżynierskich. Wszystkie te prace są ze sobą ściśle związane i dotyczą rozpoznania podłoża gruntowego pod różnego rodzaju inwestycje. […]