Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Znaki drogowe to ważny element bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odpowiednie oznakowanie dróg jest konieczne, by kierowcy jadąc mieli świadomość pojawiających się zagrożeń – może to być niebezpieczny zakręt, zwężenie, dzieci na drodze itd. Wyróżniamy znaki ostrzegawcze – ostrzegające o możliwej przeszkodzie, znaki nakazu, zakazu, znaki informacyjne, znaki kierunku i miejscowości, znaki uzupełniające, tabliczki do znaków, znaki dodatkowe, znaki poziome na powierzchni jezdni, oraz sygnały świetlne.

Znaki drogowe mają swoją długą historię, której początki sięgają XIX wieku. Bez nich niemożliwa byłaby organizacja ruchu, szczególnie dzisiaj, kiedy rośnie liczba pojazdów poruszających się po drogach.

Oprócz samych znaków drogowych na drodze jest mnóstwo urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są to różnego rodzaju słupki – prowadzące, krawędziowe; pachołki drogowe, tablice kierujące, rozdzielające, urządzenia bramowe, progi zwalniające, podrzutowe, ogrodzenia, zapory drogowe, separatory ruchu, tablice zamykające, kładki dla pieszych, taśmy ostrzegawcze, lustra drogowe i wiele innych.

Oprócz uniwersalnych znaków drogowych, w wielu miejscach można spotkać specyficzne znaki ? na przykład w miejscowościach turystycznych – inne w górach, inne nad wodą. Są to na przykład znaki zakazujące kąpieli, jazdy na sankach, ostrzegające przed lawinami, niebezpieczną głębokością wody itd.

Bezpieczeństwo na drodze zależy od wielu czynników. Wiele mówi się o zachowaniach kierowców, którym czasami brakuje wyobraźni. Wykonywanie niebezpiecznych manewrów, nadmierna prędkość, brawura, nieodpowiedzialne wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa oraz właśnie niestosowanie się do znaków drogowych to najważniejsze przyczyny wypadków na polskich drogach, nie mówiąc już o nietrzeźwości kierowców.

Najważniejsze jest sprawne auto, kierowcy powinni dbać o stan techniczny pojazdu, i szybko naprawiać wszystkie pojawiające się usterki. Nie wolno odkładać obowiązkowych przeglądów technicznych, które pomagają wykryć ewentualne problemy.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.