Posts Tagged ‘znaki drogowe’

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Znaki drogowe to ważny element bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odpowiednie oznakowanie dróg jest konieczne, by kierowcy jadąc mieli świadomość pojawiających się zagrożeń – może to być niebezpieczny zakręt, zwężenie, dzieci na drodze itd. Wyróżniamy znaki ostrzegawcze – ostrzegające o możliwej przeszkodzie, znaki nakazu, zakazu, znaki informacyjne, znaki kierunku i miejscowości, znaki uzupełniające, tabliczki do znaków, znaki […]