Czytanie i pisanie – edukacja dzieci

Czytanie i pisanie oraz szeroko pojęta edukacja dzieci to bardzo istotne zagadnienie, o którym wiele się dyskutuje, zwłaszcza w kontekście ostatnio wprowadzonych zmian w systemie edukacyjnym. Chodzi oczywiście o pójście do szkoły dzieci w wieku 6 lat. Wciąż budzi to wiele kontrowersji zarówno wśród rodziców, jak i nauczycieli. Są głosy za i przeciw. Główny zarzut dotyczy braku przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w tym wieku w sensie intelektualnym i emocjonalnym. Niektórzy rodzice woleliby przedłużyć swym pociechom beztroskie życie o kolejny rok, argumentując to także słabym przygotowaniem samych szkół do przyjęcia tak małych dzieci w swoje progi.

W dzisiejszym systemie edukacyjnym dzieci panuje wiele chaosu i niezrozumiałych zasad. Wiadomo, że czytanie i pisanie są podstawowymi umiejętnościami cywilizowanego człowieka, dlatego do nauki powinno się przywiązywać ogromną wagę, i prowadzić ją w sposób konsekwentny. Do niedawna na przykład było tak, że w niektórych przedszkolach dzieci zapoznawało się z literkami, aby ułatwić im naukę czytania i pisania w szkole. Dzisiaj zostało to nie tylko zarzucone, ale wszelkie próby nauki przedszkolaków liter mogą się spotkać z sankcjami z góry. Dzieci, które już wcześniej poznały literki, i zaczęły naukę czytania, w jednej chwili zostały pozbawione możliwości kontynuacji nauki w kolejnym roku przedszkolnym, bo zmienił się system nauczania. W tej chwili w przedszkolu nie uczy się już liter, nawet poprzez zabawę – ten obowiązek spoczywa za to na nauczycielach wczesnoszkolnych. Przeskok jest więc ogromny, i wiele dzieci ma trudności z nauką, bo nie zostały do niej należycie przygotowane w przedszkolu.

Mimo wszystko warto wspierać dzieci od najmłodszych lat, pomagając im w nauce liter i cyfr. Można to robić poprzez zabawę, wykorzystując do tego drewniany alfabet. Pierwszym zadaniem może być wodzenie paluszkiem po wyżłobionych literkach, kolejnym odwzorowanie ich na papierze, a gdy dziecko zna już literki, może układać z nich wyrazy.

W materii nauczania dzieci czytania i pisania wielkie zasługi ma prof. Bronisław Rocławski, który opracował autorski system edukacyjny, zwany glottodydaktyką ojczystojęzyczną. Jest to nowatorski system, który tak naprawdę przygotowuje dopiero dzieci do nauki czytania i pisania, i to przygotowuje skutecznie. Metoda glottodydaktyki stworzona przez prof. Rocławskiego stosowana jest w rosnącej ilości przedszkoli, bowiem przynosi doskonałe efekty.

Ciekawe jest to, ze można ją stosować u dzieci 3-letnich, a więc bardzo wcześnie. Misją glottodydaktyki prof. Rocławskiego jest maksymalne wydłużenie okresu przygotowań do nauki, po to by sama nauka czytania i pisania trwała możliwie jak najkrócej. Aby ją wprowadzić do przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego, konieczne jest doskonalenie nauczycieli, do czego powołano specjalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODEN.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.