Gospodarka odpadami

Zagospodarowanie odpadów to obowiązek, z którego rozliczą nas następne pokolenia. Odpady to bardzo poważny problem, z którym nie od dziś boryka się cały świat. Rosnące ilości odpadów wynikają z postępu technologicznego oraz coraz większej liczby ludności zamieszkującej ziemię. W związku z tym coraz większy nacisk kładzie się też na ochronę środowiska naturalnego. Jest to jeden z priorytetów dzisiejszego świata.

Gospodarka odpadami powinna się zaczynać od zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ich ilości, a także minimalizowania niekorzystnego wpływu odpadów na środowisko naturalne.

W Polsce recykling stoi na niskim poziomie, w tej materii wciąż jesteśmy na szarym końcu Europy. Wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów zarządzania odpadami, a także z niskiej świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. Stworzenie infrastruktury do odzysku wymaga dużych nakładów finansowych, a zwiększenie świadomości Polaków dużego wysiłku kolejnych pokoleń.

Recykling wynika z potrzeby ochrony środowiska naturalnego przed zalewającymi świat tonami śmieci. Powinniśmy nie tylko zmniejszać ilości odpadów produkowanych odpadów, ale również ograniczać zużycie surowców naturalnych. Obowiązkowemu recyklingowi poddawanych jest wiele produktów, między innymi zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, akumulatory, baterie, pojazdy wycofane z eksploatacji, opakowania plastikowe i szklane. W wyniku przetworzenia materiałów uzyskiwane są substancje, które można powtórnie z pożytkiem wykorzystać.

Nie wszystkie materiały i substancje można poddać recyklingowi. Część trzeba zutylizować, unieszkodliwić. Dotyczy to głównie toksycznych, palnych, rakotwórczych odpadów przemysłowych. Takie odpady trzeba bezpiecznie przetransportować i zmagazynować np. w podziemnych zbiornikach. Transport odpadów niebezpiecznych wymaga odpowiednich pojazdów, zabezpieczonych na okoliczność wypadku czy awarii przed wydostaniem się groźnych substancji i zanieczyszczeniem środowiska.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.