Specyfika hydrauliki siłowej

FireShot Capture 29 -  - http___selltech.com.pl_admin_Editor_assets_1_002_1.pdfHydraulika siłowa zajmuje się zamianą energii ciśnienia na energię ruchu, czyli kinetyczną. Głównym elementem takiego układu jest zawsze siłownik hydrauliczny. Jego zadaniem jest dokonanie zamiany ciśnienia hydrostatycznego na energię mechaniczną. Siłownik musi być zabezpieczony przed wyciekami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi przez specjalistyczne uszczelnienia. Wewnętrzne przecieki są związane z uszczelnieniami tłoka, a zapobieganie wyciekom zewnętrznym jest zadaniem uszczelnień pokryw oraz tłoczyska.

W układzie hydraulicznym działa wiele specjalistycznych elementów. Oprócz siłownika są to: pompa hydrauliczna, zbiornik z cieczą, zawory, silnik hydrauliczny, filtry. Tylko dobrze dobrane części mogą skutecznie współdziałać, współtworząc wydajny i dokładny system hydrauliczny służący do przekazywania energii, wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu ? np. w motoryzacji, przemyśle lotniczym, maszynach budowlanych itd.

W hydraulice siłowej stosuje się szereg różnych odmian uszczelnień, które różnią się od siebie konstrukcyjnie i technicznie. Wśród tych elementów wyróżnia się oringi, czyli pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym, pierścienie typu U i V, pierścienie zgarniające, pierścienie oporowe, uszczelnienia tłoka, tłoczyska czy uszczelnienia wałków obrotowych, nazywane simmeringami. Wszystkie wymienione grupy elementów uszczelniających mogą być wykonane z różnych materiałów zgodnie z potrzebami konkretnego zastosowania. Wynikać to może na przykład z norm wymaganych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy gazowniczym.

Bardzo ważne są również parametry, w jakich pracować mogą uszczelnienia wykonane z konkretnych materiałów. Pod uwagę musi być brane ciśnienie, temperatura pracy i rodzaj środowiska chemicznego. Ważne jest również, czy uszczelnienia są używane do zastosowań statycznych, czy też powinny umożliwiać zastosowania dynamiczne, związane z ruchem posuwistym lub rotacyjnym. Dobór odpowiedniego uszczelnienia do warunków pracy jest podstawą właściwej pracy cylindra hydraulicznego.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.