Problem ścieków bytowych

Inwestorzy, budujący domy na nieuzbrojonych działkach, często zastanawiają się, czy rozwiązać problem ścieków bytowych za pomocą zbiorników bezodpływowych, czy też zdecydować się na przydomowe oczyszczalnie ekologiczne. Kwestie finansowe są często poruszane jako argument, przemawiający za szambami. To prawda, że szambo jest znacznie tańsze w chwili instalacji. Jednak jego eksploatacja jest dużo bardziej kosztowna. W niektórych miejscach w Polsce trzeba za wywóz 10 metrów sześciennych nieczystości zapłacić 250 złotych. Tam gdzie obsługa asenizacyjna jest tańsza nikt nie da gwarancji, że koszty nie ulegną nagłemu zwiększeniu.

biopreparatPrzydomowe oczyszczalnie ekologiczne dają użytkownikom poczucie bezpieczeństwa, że ich instalacja nie wywoła w przyszłości żadnych, trudnych do oszacowania kosztów. Osoby, które wydały pieniądze na instalację oczyszczalni mogą być pewne, że wraz z upływem czasu ten wydatek będzie się zwracał. W porównaniu z różnymi formami utylizacji nieczystości płynnych właśnie ta forma uchodzi za najtańszą. Jest bardziej opłacalna niż podłączenie się do kanalizacji komunalnej. Oczywiście pod warunkiem, że instalacja całości została wykonana prawidłowo. Oczyszczanie ścieków odbywa się samoistnie – trzeba tylko pamiętać o regularnym stosowaniu specjalistycznych biopreparatów.

Najczęstszą przyczyną występowania awarii jest nieprawidłowy dobór metody utylizacji do warunków gruntowych. Sporo usterek jest powodowanych również przez błędy montażowe. Przydomowe oczyszczalnie ekologiczne są łatwe w instalacji, ale pamiętać trzeba o kilku podstawowych zasadach, związanych z ich montażem. Na rurach powinny być zachowane spadki, a obsypka osadnika gnilnego wykonana starannie. Jeżeli w trakcie transportu lub montażu wystąpią uszkodzenia, to należy je wyeliminować przez wymianę uszkodzonych elementów.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.