Zastosowania geotkaniny

Tworzywa sztuczne zmieniają technologie, stosowane w wielu dziedzinach życia. Przykładem mogą być polipropylenowe, poliestrowe i poliwinyloalkoholowe wyroby tekstylne, stosowane w budownictwie komunikacyjnym. Geotkanina wykonana jest z przędzy, włókien lub taśm, które przeplatają się ze sobą. Tego typu wyroby służą do wzmacniania podłoża nasypów.

Dzięki ich stosowaniu zwiększa się stateczność i przyspiesza ich konsolidację. W taki sam sposób stabilizować można osuwiska oraz wzmacniać górną warstwę gruntowego podłoża nawierzchni drogowych lub kolejowych.

Każda geotkanina charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, która sprawia, że w konstrukcjach ziemnych zachowuje się jak zbrojenia pasmowe. Naprężenia są przekazywane przez powierzchniowe tarcie i rozmaite kotwienia. Ziarna kruszywa klinują się w syntetycznej tkaninie i tym samym zmniejszają możliwość przemieszczania się podsypek, co zapobiega deformacjom podłoża. Pozwala to zmniejszać ryzyko powstawania rozmaitych kolein, nawet przy dużym obciążeniu nawierzchni.

Zasadnicze znaczenie ma duża elastyczność tego typu materiałów w dowolnych temperaturach otoczenia. Geotkanina swobodnie układa się w nierównym i trudnym terenie. Poza tym do instalacji nie są wymagane specjalistyczne narzędzia czy urządzenia. Rozwijanie, docinanie i rozkładanie geosyntetyków w miejscu przeznaczenia jest niezwykle proste. Materiał jest lekki i łatwy w transporcie, co stanowi jego kolejny atut. Zalety geotkanin sprawiają, że są one coraz powszechniej używane podczas rozmaitych prac stabilizujących w obszarze budownictwa drogowego.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.