Podstawowe informacje o maturze ustnej z polskiego

egzaminPrezentacja maturalna to część ustnej matury z języka polskiego, która funkcjonuje w takiej formule od kilku lat. Wcześniej maturzyści zdawali maturę ustną, losując z puli pytań i zagadnień, które wcześniej znali. Materiału do przyswojenia było sporo, ponieważ obejmował całą edukację w szkole średniej. Wprowadzenie prezentacji maturalnych ułatwiło więc maturzystom zadanie, ponieważ w tej chwili muszą tylko przygotować prezentację i przedstawić ją komisji egzaminacyjnej, a następnie odpowiedzieć na parę pytań związanych z tematem prezentacji.

Tematy prezentacji ogłasza nauczyciel, ale uczeń ma możliwość zaproponowania swojego tematu, który musi być zaakceptowany przez nauczyciela. Przygotowując prezentację, można odwołać się do wybranych lektur szkolnych, książek spoza kanonu, prac plastycznych, filmów itp. Jest to więc szansa dla ludzi kreatywnych, którzy mogą popisać się na maturze swoją elokwencją iż znajomością kultury i sztuki, a nie tylko literatury.

Prezentacja maturalna powinna być ciekawa i unikatowa, dlatego warto wybierać tematy oryginalne, uciekając w ten sposób od schematów i powtarzanych w każdym opracowaniu frazesów. Porządne przemyślenie tematu jest najważniejsze, to na tym etapie pojawiają się pomysły, do jakich dzieł kultury będziemy się odwoływać w naszej prezentacji maturalnej. Poprawnie przygotowana bibliografia jest podstawą sukcesu. Jeśli zostanie zaakceptowana przez nauczyciela, to znaczy, że zmierzamy w dobrym kierunku.

Oczywiście w trakcie przygotowywania się do przedstawienia swojej prezentacji maturalnej trzeba pamiętać o czasie, w którym trzeba się zmieścić, ponieważ zasady są nieubłagane. Komisja egzaminacyjna skrupulatnie pilnuje czasu przeznaczonego na wypowiedź, aby wszyscy maturzyści mieli równe szanse. Wypowiedź musi więc być merytoryczna, sensowna i zwięzła, musi skupiać się na samej istocie tematu, bez uciekania w zbędne dygresje (wtedy łatwo się pogubić).

Jeśli dobrze przygotujemy swoją prezentację maturalną, nie ma opcji, żeby nie zdać matury ustnej z języka polskiego.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.