Zwiedzanie Warszawy

warszawaWarszawa jest najczęściej odwiedzanym miastem w Polsce. Wiele osób decyduje się na zwiedzenie historycznych miejsc związanych z jej stołecznością i historią Polski. Zorganizowane grupy najchętniej decydują się na wycieczki po Warszawie z przewodnikiem. Dzięki temu można lepiej poznać zwiedzane miejsca oraz dowiedzieć się interesujących rzeczy o ich historii. Podziwiając wiadomości, którymi dysponuje przewodnik, warto pamiętać, że jest to zawód wymagający opanowania ogromnego zasobu wiedzy.

Przewodnikiem może zostać jedynie dorosła osoba, która ma maturę i dysponuje dobrym stanem zdrowia, poświadczonym stosownym zaświadczeniem lekarskim. Kandydat nie może być karany za przestępstwa przeciwko ustawie o usługach turystycznych. Każdy przewodnik warszawski musi przejść specjalne szkolenie, które trwa około 300 godzin oraz zdać egzamin przed komisją, powołaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zarówno szkolenie jak egzamin są płatne, ale inwestycja w wiedzę o stolicy może okazać się niezwykle intratna.

Wycieczki po Warszawie z przewodnikiem kosztują dość słono i dają niezłe zarobki osobom oprowadzającym. Jednak każdy z przewodników musiał wcześniej przejść katorżnicze przygotowanie, zakończone trzystopniowym egzaminem, który jest organizowany mniej więcej raz na kwartał. W części teoretycznej kandydat musi znać odpowiedź na 20 z 30 pytań zawartych w teście. Część ustna polega na prawidłowej odpowiedzi na 3, wylosowane pytania. W części praktycznej kandydat na przewodnika warszawskiego musi oprowadzić komisję egzaminacyjną po wybranych przez nią punktach w stolicy.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.