Zasada funkcjonowania łożysk

łożyskaTarcie powoduje zniszczenie każdego materiału. Dlatego w rozwiązaniach technicznych stosuje się elementy, których zadaniem jest minimalizowanie tarcia oraz przejmowanie potencjalnych szkód na siebie. Łożyska toczne ułatwiają obracanie się różnych elementów, są również materiałami eksploatacyjnymi, które zużywają się w toku pracy. Łatwiej jednak wymienić wyeksploatowane łożysko niż większy element, który na skutek tarcia uległby uszkodzeniu.

Zastosowania w przemyśle

Największe zapotrzebowanie na różnorodne łożyska generują różnego rodzaju maszyny i urządzenia, stosowane w przemyśle. Łożyska przemysłowe dobiera się według wzoru, który bierze pod uwagę takie zmienne, jak prędkość obrotowa łożyska, obciążenie statyczne, intensywność użytkowania oraz sposoby smarowania i chłodzenia. Współczesne łożyska toczne produkowane są z różnych materiałów. Ich projektowanie odbywa się przy użyciu systemów komputerowych. Każdego dnia zużywamy ogromne ilości łożysk, począwszy od mikroskopijnych łożysk, stosowanych w mechanice precyzyjnej, aż po gigantyczne łożyska, używane w elektrowniach wodnych lub w przemyśle stoczniowym.

Łożyska przemysłowe wymagają smarowania, które wydłuża czas ich eksploatacji poprzez ochronę przed korozją, zmniejszenie tarcia oraz zabezpieczenie przed kurzem i pyłem. Zasadniczo stosowane są dwie metody smarowania: olej lub smar stały. Smary stałe używane są, gdy konstrukcja urządzenia nie zapewnia smarowania łożysk, które dodatkowo pracują z niewielkimi prędkościami i nie rozgrzewają się w czasie ruchu. Łożyska, które są przeciążane i pracują wśród dużych prędkości, wymagają smarowania olejowego.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.