Kto może udzielić kredytu?

Wydawanie pożyczonych pieniędzy jest rzeczą równie prostą, jak zaciąganie zobowiązań. O wiele trudniejsze jest ich spłacanie i zrozumienie niuansów, jakie zacierają przed nami świadomie różne instytucje finansowe. Jeżeli sprawdzimy w Internecie ofertę banków, to zobaczymy, że większość z nich oferuje nam kredyt gotówkowy. Tak naprawdę jest to jednak pożyczka. W potocznej mowie oba pojęcia funkcjonują wymiennie. Oznaczają jednak zupełnie odmienne produkty finansowe.

Pożyczka pieniężna udzielana jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Każda osoba fizyczna lub instytucja ma prawo do pożyczenia odpłatnie lub nieodpłatnie określonej kwoty na czas określony lub nieokreślony. Kredyt jest udzielany jedynie przez banki, a poszczególne zapisy w umowie kredytowej tworzone są w oparciu o prawo bankowe. Kredyt jest produktem powiązanym z depozytami bankowymi, z których pochodzą pożyczane środki. Dlatego w trosce o ich zabezpieczenie obwarowany jest wieloma obostrzeniami i wymaganymi zabezpieczeniami, których celem jest ochrona złożonych w systemie bankowym lokat.

To, że kredyt jest udzielany wyłącznie przez banki, rodzi bardzo poważne konsekwencje prawne. Udzielanie kredytów przez inne instytucje jest zagrożone grzywną do 5 milionów złotych i karą pozbawienia wolności do 3 lat. Banki oferują dla osób fizycznych kredyt mieszkaniowy, samochodowy i konsumpcyjny, który najbardziej przypomina pożyczkę. Kredytobiorca nie musi deklarować celu, na jaki zaciąga zobowiązanie. Według zasady kredyt może być spożytkowany jedynie na cel, który został określony w umowie kredytowej.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.