Jak zachęcić Polaków do segregowania śmieci?

Ostatnie lata pokazują, jak ważna jest prawidłowa gospodarka odpadami. Śmieci zalegają w lasach i przy drogach, a ludzie buntują się przeciw płaceniu wysokich stawek za wywóz nieczystości ze swoich posesji. Niestety wiele firm, zajmujących się odbiorem śmieci różnego typu, nie zauważa specjalnej różnicy w cenie odpadów mieszanych oraz selekcjonowanych. Z tego względu Polacy nie rozumieją, dlaczego mają stawiać przed domem trzy śmietniki i osobno wyrzucać plastik, szkło czy makulaturę. Stanowczo za mało jest punktów odbioru zużytej elektroniki, akumulatorów czy baterii.

Gospodarka odpadami powinna premiować selekcjonowanie śmieci, by ludzie mogli się go nauczyć. Przez wiele lat nie miało to większego znaczenia, trudno więc zrozumieć sens utrudniania sobie codziennego życia bez jakichkolwiek ulg. Szwankują również mobilne punkty odbioru odpadów. Nie każdy, kto zapakuje samochód po brzegi szkłem, makulaturą czy butelkami PET, wróci z nimi do domu, jeśli nikt od niego śmieci nie odbierze. Przede wszystkim jednak selekcjonowanie śmieci musi się ludziom opłacać. Nawet największe kary za porzucanie odpadów w lasach, czy na drogach nie poprawią sytuacji.

W chwili obecnej trwają prace w poszczególnych gminach nad usprawnieniem gospodarki odpadami. W styczniu 2012 roku weszła w życie ustawa, na mocy której koszt wywozu śmieci nie będzie uzależniony od ich ilości, gospodarstwa domowe będą płaciły określoną kwotę miesięczną, niezależnie od faktycznej produkcji śmieci. Gminom kończy się czas na zastosowanie się do nowych zasad, wybór firm, które będą odbierać odpady i określenie miesięcznych zobowiązań z tego tytułu dla gospodarstw domowych.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.