Farmy wiatrowe

Farmy wiatrowe to nowoczesna forma elektrowni wiatrowych, które są znane na całym świecie. Można je lokować zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Jeśli chodzi o obecność farm wiatrowych, to liderem światowym jest Teksas w Stanach Zjednoczonych.

Również w Polsce elektrownie wiatrowe pojawiają się coraz częściej, a wynika to z rosnącego zapotrzebowania na energię z odnawialnych źródeł. W energetyce wiatrowej wykorzystuje się duże skupiska turbin wiatrowych, co pozwala ograniczyć koszty budowy. Możliwe jest także lokowanie pojedynczych turbin w miejscach, gdzie nie jest możliwe podłączenie do standardowej sieci energetycznej.

Montażem infrastruktury dla energetyki wiatrowej zajmują się profesjonalne firmy z branży budownictwa elektroenergetycznego, mające na swoim koncie stacje energetyczne wysokich napięć, linie światłowodowe, linie napowietrzne, rozdzielnie, stacje rozdzielcze, linie kablowe wysokich napięć.

Farmy pozwalają uzyskać czystą energię, ponieważ do jej wytworzenia nie jest potrzebne żadne paliwo. Turbiny są napędzane siłą wiatru.

Wokół farm wiatrowych i energetyki wiatrowej narosło wiele kontrowersji. Zwolennicy podkreślają ekologiczne walory takiego rozwiązania, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Przeciwnicy mówią o negatywnych skutkach dla ptaków, nietoperzy i hałasie, odczuwalnym także przez ludzi mieszkających w okolicy.

W ośrodkach naukowych na całym świecie powstają opracowania zagadnienia oddziaływania energetyki wiatrowej na środowisko naturalne. Oczywiście rozwijana w sposób nieprzemyślany i niekontrolowany może wpływać niekorzystnie na naturę. Dlatego tak ważne jest każdorazowe sporządzanie oceny możliwych oddziaływań w konkretnej lokalizacji. Zbyt bliskie umiejscowienie farm wiatrowych od zabudowań może powodować dyskomfort mieszkańców z powodu hałasu, poza tym widok dużej ilości turbin wiatrowych nie jest szczególnie atrakcyjny.

Trzeba też powiedzieć, że farmy wiatrowe nie są niezawodnym źródłem energii, dlatego, że ich funkcjonowanie w dużej mierze zależy od wiatru. Jeśli go nie ma, turbiny nie kręcą się, i nie jest wytwarzana energia. To zjawisko nazywane jest ciszą wiatrową, i może spowodować brak dopływu prądu do miejsc zasilanych tą energią. Dlatego farmy wiatrowe mogą stanowić jedynie uzupełnienie konwencjonalnej sieci energetycznej, nie można od wiatru uzależnić dopływu prądu do odbiorców.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.