Kamieniarstwo – nagrobki, pomniki, rzeźby.

Kamieniarstwo to bardzo stare i związane z tradycją zajęcie. Początki kamieniarstwa są związane jeszcze z prehistoryczną epoką neolityczną, kiedy to zaczęto wytwarzać gips i zaprawę murarską, które umożliwiły budowę pierwszych, dość prymitywnych domów.

Kamieniarstwo było istotnym zawodem w czasach starożytnych, a jego efekty ważną częścią ówczesnej rzeczywistości. Dzięki rozwiniętej sztuce kamieniarstwa powstały najdonioślejsze budowle tamtych czasów, a więc piramidy w Egipcie, świątynie w starożytnej Grecji oraz Imperium Rzymskim, a także budowle kultur prekolumbijskich, które do dziś są chętnie odwiedzane przez turystów, stanowiąc żywy dowód istnienia tamtych kultur i państw.

W kolejnych etapach historii i rozwoju cywilizacji kamieniarstwo nie straciło nic na swojej ważności. To rzemiosło, tak silnie związane z kulturą i sztuką, przyniosło doskonałe efekty w postaci zamków, pałaców królewskich, kościołów, murów obronnych. Na tym polega niezbywalna wartość kamieniarstwa

Najkrócej mówiąc, kamieniarstwo jest procesem wydobycia i obróbki kamienia. Jednak efekty, jakie można uzyskać tą metodą, są wprost niebywałe ? skomplikowane rzeźby, budowle, które stanowią piękny dowód pracy ludzkich rąk.

Współcześnie kamieniarstwo to zajęcie, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie, znacznie usprawniające pracę, które pozwalają na stworzenie bardzo wyrafinowanych konstrukcji, rzeźb itd. Są to na przykład: piły elektryczne, podnośniki czy użycie powietrza pod dużym ciśnieniem.

Jeśli chodzi o materiały najczęściej stosowane w kamieniarstwie, to są to: granit, wapień, piaskowiec i marmur. Firmy kamieniarskie działające na rynku oferują rozmaite wyroby z kamienia ? nagrobki, pomniki, rzeźby nagrobne, elementy architektury ogrodowej ? ławeczki, fontanny, elementy budowlane ? schody, kominki, elementy ozdobne ? portale, kolumny itp. Te ostatnie przynależą do dziedziny kamieniarstwa artystycznego, które jest ważną gałęzią kamieniarstwa.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.