Windykacja

Windykacja należności to jedna z najbardziej poszukiwanych usług na rynku. Popyt na nią niestety rośnie, mamy w Polsce coraz więcej dłużników, zarówno wśród konsumentów, jak i dużych firm.

Zadłużenia drobne najczęściej można odzyskać na drodze polubownej, gorzej sprawa wygląda w przypadku poważnych kwot. Tu często trzeba wejść na drogę sądową i uzyskać nakaz sądowy spłaty zadłużenia. Po zapadnięciu wyroku sprawę przejmuje komornik sądowy, którego zadaniem jest wykonanie orzeczenia sądowego – egzekucja należności.

Usługi windykacyjne oferują zarówno kancelarie prawnicze zajmujące się szerokim spektrum zagadnień, jak i wyspecjalizowane firmy windykacyjne. Te drugie zazwyczaj działają na terenie całego kraju.

Próby odzyskania długu zazwyczaj zaczynają się od wysyłania wezwań do zapłaty,
upomnień, wywierania presji na dłużniku. Na rynku dostępne są też nowoczesne rozwiązania, ułatwiające walkę z nierzetelnym partnerem biznesowym. Jednym z nich baza dłużników – Krajowy Rejestr Długów, w którym wierzyciel może umieścić swojego dłużnika, dokumentując faktyczne istnienie długu.

Sporadyczne małe opóźnienia w płatnościach zazwyczaj nie są powodem do wszczynania postępowania windykacyjnego, natomiast jeśli dług narasta, a dłużnik nie wykazuje chęci szybkiej spłaty, trzeba podjąć odpowiednie kroki zmierzające do odzyskania należności. Przeciwko notorycznym dłużnikom wytaczane są mocne działa. Jeśli windykacja polubowna, czyli próba wywarcia presji i nakłonienia dłużnika do spłaty zobowiązań, nie zadziała, trzeba sprawę oddać do sądu.

Długi powstają z różnych przyczyn. Może to być nietrafiona inwestycja, kredyt zaciągnięty w dobrych czasach, kryzys w danej branży, ale także niefrasobliwość i brak odpowiedzialności, które przejawiają się np. w nieumiejętności kontroli swoich wydatków i właściwego korzystania z dostępnych na rynku narzędzi, takich jak karty kredytowe. Kredyt zaciągnięty w ten sposób jest bardzo wysoko oprocentowany, jeśli nie spłacimy go w oznaczonym terminie, odsetki będą rosły w zastraszającym tempie. Coraz popularniejsze karty kredytowe w rękach nieostrożnego konsumenta stanowią duże zagrożenie.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.