Rodzaje obróbki skrawaniem

Dzisiejsze możliwości obróbki materiałów, takich jak metale, drewno, tworzywa sztuczne są bardzo duże i zróżnicowane. Bardzo popularna jest między innymi obróbka metali. Procesy produkcyjne są bardzo zautomatyzowane, biorą w nich udział nowoczesne maszyny i obrabiarki, co pozwala znacznie zminimalizować koszty produkcji. W wyniku obróbki dany przedmiot zyskuje nowy kształt, wymiary i inne właściwości.

Istnieją 3 podstawowe rodzaje obróbki: obróbka mechaniczna (skrawaniem), plastyczna i cieplna. Każda z nich posiada swoje zalety i przeznaczenie, każda też wymaga dużej precyzji, ponieważ służy do nadawania ostatecznego kształtu elementom maszyn i urządzeń. Dzięki temu przeróżne maszyny mogą sprawnie funkcjonować przez wiele lat.

Obróbka plastyczna to między innymi walcowanie, przeciąganie, tłoczenie i gięcie. W obróbce plastycznej narzędzie wywiera na obrabiany przedmiot nacisk, który znacznie przekracza granicę właściwego dla niego poziomu plastyczności. Dzięki temu trwale zmienia się jego kształt, wymiary i własności mechaniczne (które ulegają poprawie). Obróbka plastyczna daje możliwość nadania przedmiotom bardzo oryginalnych i skomplikowanych kształtów. Dzięki swojej plastyczności i sprężystości, a także wytrzymałości mechanicznej metale doskonale poddają się każdej obróbce, nie tylko plastycznej.

Obróbka skrawaniem polega natomiast na skrawaniu warstw materiału, które mają postać wiórów. W ramach obróbki mechanicznej wykonuje się na przykład frezowanie, toczenie, wytaczanie, gwintowanie i inne. Biorą w nich udział różnego rodzaju frezy (walcowe, czołowe, kątowe, trzpieniowe i wiele innych), za pomocą których kształtuje się płaszczyzny i rowki; noże tokarskie służące do toczenia brył obrotowych i nieobrotowych; wytaczadło, narzędzia do wiercenia, gwintowania, wykonywania i pogłębiania otworów. Aby obrabiarki pracowały sprawnie i niezawodnie konieczna jest częsta regeneracja narzędzi skrawających.

W procesie obróbki cieplnej zmieniona zostaje struktura stopu oraz jego właściwości. Ma ona charakter przejściowy, jej celem jest dalsza obróbka metalu. Obróbka termiczna obejmuje między innymi: hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie – proces, w którym element stalowy jest nagrzewany do właściwej temperatury i utrzymywany przez dłuższy czas, a następnie powoli schładzany.

W zależności od rodzaju materiału i planowanego efektu stosuje się różne rodzaje obróbki. Nowością są urządzenia obrabiające sterowane komputerowo, które produkują nawet najbardziej skomplikowane elementy precyzyjnie i szybko.Comments are closed.

Back to top · WordPress is using WordPress and the free Snag theme.