Posts Tagged ‘sztuka nagrobkowa’

Historia sztuki kamieniarskiej

Kamieniarstwo to znane od wieków rzemiosło artystyczne, polegające na wydobyciu a następnie obróbce kamienia. Mimo że dziś kamieniarstwo jest łączone przede wszystkim z nagrobkami i pomnikami, ewentualnie jeszcze rzeźbami artystycznymi z kamienia, to historia kamieniarstwa ma inne początki. Już w czasach prehistorycznych wydobywano kamień, tworząc zaprawę murarską i gips, wykorzystywane następnie do budowy pierwszych budynków, […]