Posts Tagged ‘minikoparka’

Maszyny budowlane

Minikoparka przemieszcza się na gumowych gąsienicach, jest maszyną pełnoobrotową, mającą szerokie zastosowania w robotach fundamentowych, odwadniających, instalacyjnych, przy niwelowaniu skarp, kopaniu rowów drenażowych, pogłębianiu koryta rzeki. Minikoparki mogą również służyć do wszelkich robót odkrywkowych oraz do wykopów budowlanych w wąskich miejscach. Przy pomocy minikoparek wykonuje się wykopy pod różnego rodzaju przewody instalacyjne. Kopanie, przenoszenie urobku, […]