Posts Tagged ‘informatyzacja przedsiębiorstw’

Outsourcing usług informatycznych

Korzystanie z wiedzy i zasobów technicznych firmy zewnętrznej jest coraz częściej wybieraną formą informatyzacji przedsiębiorstw. Outsourcing usług informatycznych umożliwia lepszą kontrolę kosztów i w perspektywie może przynieść ich znaczne ograniczenie. Szczegółowy zakres usług jest ustalany indywidualnie. Standardowo obejmuje bieżącą administrację sprzętu i oprogramowania, niezbędnego dla właściwego zarządzania procesami zachodzącymi w firmie. Jednymi z najbardziej podstawowych […]