Posts Tagged ‘geotkaniny’

Zastosowania geotkaniny

Tworzywa sztuczne zmieniają technologie, stosowane w wielu dziedzinach życia. Przykładem mogą być polipropylenowe, poliestrowe i poliwinyloalkoholowe wyroby tekstylne, stosowane w budownictwie komunikacyjnym. Geotkanina wykonana jest z przędzy, włókien lub taśm, które przeplatają się ze sobą. Tego typu wyroby służą do wzmacniania podłoża nasypów.